Mèo trắng có khuôn mặt chú hề Jocker

Mèo trắng có khuôn mặt chú hề Jocker

Mèo trắng có khuôn mặt chú hề Jocker

Ai rồi cũng trở thành chúa hề mà thôi.

Xem thêm: