Mèo trắng đứng như người chống hai tay vào hông

Mèo trắng đứng như người chống hai tay vào hông

Mèo trắng đứng như người chống hai tay vào hông

Cái nhà này việc gì cũng đến tay tao.

Meme liên quan: