Mèo trố mắt ngạc nhiên nói đù

Mèo trố mắt ngạc nhiên nói đù

Nếu nó nói adu darkwa thì chuẩn cmnl.

Xem thêm: