Nam nhân có gì tốt đâu, chị em mình phải nương tựa nhau mà sống

Nam nhân có gì tốt đâu, chị em mình phải nương tựa nhau mà sống

Gấu trúc mặt người đeo nơ nói chỉ có chuẩn.

Xem thêm: