Nam nhân Hàn Quốc khóc nói đúng là oan nghiệt

Nam nhân Hàn Quốc khóc nói đúng là oan nghiệt

Nam nhân Hàn Quốc khóc nói đúng là oan nghiệt

Dùng để comment vào các status xui xẻo của bạn bè.