Não ơi tỉnh lại đi em ơi

Não ơi tỉnh lại đi em ơi

Tôi khi đang cố gắng cứu sống não của mình, nó vừa chết vì vừa chứng kiến một điều quá khủng khiếp.

Xem thêm: