Nếu cảm thấy mệt quá, em cho mượn bờ vai

Nếu cảm thấy mệt quá, em cho mượn bờ vai

Thì thầm em nói nhỏ, vãi lòn đầu cắt moi.

Xem thêm: