Nobita nói mặt mũi thì xinh xắn mà nói những lời khiến người khác tổn thương

Nobita nói mặt mũi thì xinh xắn mà nói những lời khiến người khác tổn thương

Nobita nói mặt mũi thì xinh xắn mà nói những lời khiến người khác tổn thương

Không phải ai xinh đẹp đều là cô tiên.

Meme liên quan: