Bạn tôi ơi cậu chưa làm chủ được sức mạnh, đừng nên liều lĩnh

Bạn tôi ơi cậu chưa làm chủ được sức mạnh, đừng nên liều lĩnh

Bạn tôi ơi cậu chưa làm chủ được sức mạnh, đừng nên liều lĩnh

Phải biết tự lượng sức mình không người khác chê cười!

Xem thêm: