Ông Đa tổ trưởng được cô gái thắt cà vạt cho

Ông Đa tổ trưởng được cô gái thắt cà vạt cho

Thì ra ông cũng có lúc huy hoàng như thế.