Rút thanh kiếm khỏi bao có chữ OK nhưng là OK không phải hôm nay...

Rút thanh kiếm khỏi bao có chữ OK nhưng là OK không phải hôm nay...

Rút thanh kiếm khỏi bao có chữ OK nhưng là OK không phải hôm nay...

Cũng không phải ngài mai, tuần sau cũng bận bận lắm.