Súng đây đưa tay lên - chó cầm súng chĩa vào camera

Súng đây đưa tay lên - chó cầm súng chĩa vào camera

Súng đây, mau bỏ kiếm xuống.

Xem thêm: