Tạ tập gym làm bằng bát hương trên bàn thờ

Tạ tập gym làm bằng bát hương trên bàn thờ

Tập làm quen với bát hương trước hay gì?