Tao có một thằng bạn thân, khá là bản lĩnh

Tao có một thằng bạn thân, khá là bản lĩnh

Lúc nào cũng mở miệng chơi chung với tao không hề toan tính, nhưng sau lưng lại đâm chọt làm cho tao mất bạn tình.

Xem thêm: