Tát bạn hỏi tỉnh chưa

Tát bạn hỏi tỉnh chưa

Tát bạn hỏi tỉnh chưa

Thức tỉnh đi, chả ai mụ mị mãi thế này đâu.