Thấy gì không, tác hại của phi phai (free fire) đấy

Thấy gì không, tác hại của phi phai (free fire) đấy

Thấy gì không, tác hại của phi phai (free fire) đấy

Nghe nói người chơi game free fire - lửa chùa bị kỳ thị lắm đúng không?