Thỏ bảy màu mặt troll bặm môi khắm bựa

Thỏ bảy màu mặt troll bặm môi khắm bựa

Dùng khi bạn nói 1 thứ gì đó đầy ẩn ý.

Xem thêm: