Thứ giết chết chúng ta không phải là kỷ niệm mà chính là phóng lợn

Thứ giết chết chúng ta không phải là kỷ niệm mà chính là phóng lợn

Thứ giết chết chúng ta không phải là kỷ niệm mà chính là phóng lợn

Kỷ niệm chỉ là ta đau nhói trong khoảng thời gian ngắn thôi.

Meme liên quan: