Tình yêu 3 năm không bằng viên kẹo 3 trăm

Tình yêu 3 năm không bằng viên kẹo 3 trăm

Tình yêu 3 năm không bằng viên kẹo 3 trăm

Khi đi cảnh rồi thời gian yêu đương chỉ là cái hất tay.

Meme liên quan: