Tôi hiểu rồi tôi là một cô gái xinh đẹp không được người ta thích

Tôi hiểu rồi tôi là một cô gái xinh đẹp không được người ta thích

Tôi hiểu rồi tôi là một cô gái xinh đẹp không được người ta thích

Có nỗi đau nào hơn chứ, xinh đẹp mà ế.

Meme liên quan: