Trang cá nhân của anh da đen có tên Dit Meno

Trang cá nhân của anh da đen có tên Dit Meno

Cái tên anh đã thay cho hàng trăm ngàn cảm xúc của anh em Việt Nam.