Ăn sáng bằng ổ bánh mì được kẹp bởi tệp tiền 500k

Ăn sáng bằng ổ bánh mì được kẹp bởi tệp tiền 500k

Ăn sáng bằng ổ bánh mì được kẹp bởi tệp tiền 500k

Nhà nghèo đến nỗi giấy gói bánh mỳ còn không mua được.