Tui khóc một tháng thôi là sẽ không sao rồi

Tui khóc một tháng thôi là sẽ không sao rồi

Mọi người đừng lo cho tui, tui khóc một tháng thui là sẽ không sao rồi.

Xem thêm: