Voucher được NUT 1 lần trong tháng NNN No Nut November

Voucher được NUT 1 lần trong tháng NNN No Nut November

Vo chờ được phét nut 1 lần trong tháng NNN mà không bị coi là phạm luật. Người dùng vo chờ này vẫn được coi là trong sạch bạn nhé.

Xem thêm: