Vừa xem điện thoại vừa ôm mặt khóc nước mắt chảy thành sông

Vừa xem điện thoại vừa ôm mặt khóc nước mắt chảy thành sông

Khi thấy crush up status hạnh phúc bên người yêu.