Ảnh uống chai nước mắm chinsu vì quá nhạt

Ảnh uống chai nước mắm chinsu vì quá nhạt

Ảnh uống chai nước mắm chinsu vì quá nhạt

Khi bạn nghe 1 câu chuyện quá nhạt nhẽo. Thanh niên mặc áo đỏ cầm chai nước mắm uống.