Bảo bối bịch 3 nè Nobita!

Bảo bối bịch 3 nè Nobita!

Bảo bối bịch 3 nè Nobita!

Chỉ có chơi đồ nhiều mới đem lại cảm giác này.

Meme liên quan: