Bé gái đang khóc đột nhiên cười rất tươi

Bé gái đang khóc đột nhiên cười rất tươi

Vừa khóc vừa cười ăn mười cục... Câu này ngày xưa hay trêu mấy đứa bạn.