Nằm trên giường đang xem điện thoại thì đột nhiên khóc như mưa

Nằm trên giường đang xem điện thoại thì đột nhiên khóc như mưa

Chắc lại ăn cẩu lương của một cặp đôi nào đó đúng không?