Bia đang rẻ hơn xăng, đừng lái xe hãy uống bia

Bia đang rẻ hơn xăng, đừng lái xe hãy uống bia

Bia đang rẻ hơn xăng, đừng lái xe hãy uống bia

Chuẩn không cần chỉnh, càng chỉnh càng chuẩn.