Vịt nghiêng đầu hỏi: nói lại lần nữa?

Vịt nghiêng đầu hỏi: nói lại lần nữa?

Vịt nghiêng đầu hỏi: nói lại lần nữa?

Nói 1 tiếng nữa là cạp cạp cạp.

Meme liên quan: