Cẩm Lan nói con bóng Long Xuyên

Cẩm Lan nói con bóng Long Xuyên

Ai ở Long Xuyên chắc không vui lắm vì câu nói này. Con bóng Long Xiên

Xem thêm: