Câm mồm đi tao đang bế tắc (ảnh hai người đàn ông bế cây quất)

Câm mồm đi tao đang bế tắc (ảnh hai người đàn ông bế cây quất)

Sự kỳ diệu của ngôn ngữ Việt Nam đó mấy má.