Cầm thòng lọng nói cực cưng đã rất tiệt dọng

Cầm thòng lọng nói cực cưng đã rất tiệt dọng

Chỉ có cái máy làm lại cuộc đời này mới cứu rỗi được cục cưng.

Xem thêm: