Cậu bé đưa dây treo cổ cho bố đang mệt mỏi

Cậu bé đưa dây treo cổ cho bố đang mệt mỏi

Bố mệt lắm à? Sợi dây này sẽ giúp bố cảm thấy khá hơn.