Cậu vàng đan tay suy nghĩ

Cậu vàng đan tay suy nghĩ

"Tao cũng éo biết nói sao về trường hợp này" - cậu Vàng said.

Xem thêm: