Chaien khóc lóc nói dm tuyệt vời

Chaien khóc lóc nói dm tuyệt vời

Chứng kiến sự tuyệt vời của tạo hoá trong tâm thế hoảng sợ.

Xem thêm: