Chaien và Xê Kô chỉ tay cười sặc sụa

Chaien và Xê Kô chỉ tay cười sặc sụa

Có những chuyện đáng phải cười một cách to lớn như thế này.

Xem thêm: