Cheem đỏ mặt chỉ tay vào nhau xấu hổ

Cheem đỏ mặt chỉ tay vào nhau xấu hổ

Đây là bạn khi ngại ngùng trước crush của mình.

Xem thêm: