Cheems mẹ đánh Cheems con bằng gậy bóng chày bonk bonk bonk

Cheems mẹ đánh Cheems con bằng gậy bóng chày bonk bonk bonk

Hư thì bị oánh đòn thôi, không có gì khóc với sầu ở đây cả.

Xem thêm: