Chết mẹ mày đi - Ếch cười hiền từ và nói

Chết mẹ mày đi - Ếch cười hiền từ và nói

Đôi khi bạn bè của bạn cần một lời khuyên thì đây chính là lời khuyên chuẩn chỉ nhất.

Xem thêm: