Chim cánh cụt chết rồi

Chim cánh cụt chết rồi

Chim cánh cụt chết rồi

Và rồi câu chuyện đùa tí làm gì căng của chim cánh cụt đã kết thúc.