Chim cánh cụt: im mồm, đùa nữa là ăn mã tấu

Chim cánh cụt: im mồm, đùa nữa là ăn mã tấu

Chim cánh cụt: im mồm, đùa nữa là ăn mã tấu

Chỉ có bạo lực mới đánh đổi được sự im lặng.

Meme liên quan: