Chim cánh cụt lướt sóng nói đùa không vui, bố đéo thèm căng nữa

Chim cánh cụt lướt sóng nói đùa không vui, bố đéo thèm căng nữa

Chim cánh cụt lướt sóng nói đùa không vui, bố đéo thèm căng nữa

Bạn bớt đùa đi tôi không còn vui tính như trước nữa đâu.

Meme liên quan: