Chim cánh cụt nói: điều đó có nghĩa rằng mày chắc chắn không học

Chim cánh cụt nói: điều đó có nghĩa rằng mày chắc chắn không học

Chim cánh cụt nói: điều đó có nghĩa rằng mày chắc chắn không học

Nói gì nữa, ở đây toàn là người có học thôi ahihi.

Meme liên quan: