Cho bố cái địa chỉ! Đmm nói ít thôi

Cho bố cái địa chỉ! Đmm nói ít thôi

Nổ cái địa chỉ nhanh lên rồi hẵng nói chuyện tiếp.

Xem thêm: