Chó méo mồm nói bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu?

Chó méo mồm nói bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu?

Chỉ có con wave tầu, còn không dùng được để đi bắt chó...

Xem thêm: