Chú bé da đen khóc lóc vò đầu bứt tai

Chú bé da đen khóc lóc vò đầu bứt tai

Cảm giác đau khổ xâm lấn.

Xem thêm: