Chú chó chui gầm giường trốn tránh hiện thực

Chú chó chui gầm giường trốn tránh hiện thực

Hiện thực xấu xa tao không muốn gặp nó nữa.

Xem thêm: