Chú chó có ánh mắt lườm ngang liếc dọc

Chú chó có ánh mắt lườm ngang liếc dọc

Chú chó có ánh mắt lườm ngang liếc dọc

Đây là bạn khi nghe kể một chuyện gì đó hư cấu trên facebook.

Xem thêm: